Hilde og Wenche på Sense Trening og Helse

OPPDATERING 15.04.21

Kjære medlemmer

Vi har i dag fått beskjed fra Kongsberg Kommune om at treningssentre i Kongsberg ikke kan ha åpent for individuell trening som det kan bookes time til. Både Statsforvalter i Viken og Helsedirektoratet har sett på tolkningen og presisert dette for Kongsberg Kommune.

 § 17a første ledd bokstav a nr. 1 åpner ikke for at man på generelt grunnlag kan bestille time for på treningssentre for egentrening.

Forskriften har mange rom for tolkninger. Sammen med Kongsberg kommune er vi opptatt av at de som virkelig trenger trening allikevel skal få muligheten til å booke treningstid.

Vi vil derfor presisere at det kun er mulig å booke treningstid for:

 • De som går til behandling hos terapeut og trenger fasiliteter på treningssenter til å gjennomføre behandlingsplan.
 • De som har legeerklæring på at de trenger treningsfasiliteter på treningssenter av helsemessige årsaker.

For å kunne booke treningstid må du kunne vise dokumentasjon fra din terapeut eller lege til oss ved neste trening.

Disse tiltakene vil vare frem til 25 April.

Det er lov å trene med Personlig Trener en til en eller duo timer uten bekreftelse fra terapeut eller lege. Har du booket timer med PT så vil disse gå som normalt.

Dersom du ønsker å booke time med PT kontakter du oss på post@sensehelse.no

Det er fortsatt kun Sense Hovedsenter i Reinsgate 2 som er åpent for timebooking med PT eller individuell trening med bekreftelse fra helsepersonell.

Vi beklager ulempene dette medfører. Vi håper at disse tiltakene kun varer i en uke og at det deretter vil åpnes ytterligere.

Vi kommer tilbake til dere med info om hva dette betyr for ditt medlemskap rett over helgen.

Oppdatering 11.04.21

Kjære Sense-medlemmer

Fra og med 12 april til og med 25 april er smittetiltakene i Kongsberg endret til Koronaforskriftens kapittel 5b «Forsterkede smittevernstiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå»

Vi hadde forhåpninger om at vi skulle fått enda litt mer tillitt fra myndighetene i forhold til å tilby våre tjenester med god kontroll på smittevern, men allikevel gir de nye tiltakene oss litt rom for aktivitet. Vi krysser fingrene for at det går rette veien nå, og at vi snart kan starte opp igjen flere aktiviteter for våre medlemmer.

Vi har på anmodning fra rådmann tolket forskrift og veiledningen fra Helsedirektoratet for vår drift av treningssenter på tiltaksnivå 5B.
Denne forskriften gir mange rom for tolkninger.

Skulle det komme endringer som tilsier at vi må gå tilbake på noen av disse tiltakene, så må vi selvsagt forholde oss til det.

Bakgrunn for tolkningen vår er også at myndighetene ønsker å åpne opp samfunnet gradvis, men med begrensinger som gjør at det ikke samles for mange samtidig på ett sted og at det er kontroll på hvem som er i lokalene til enhver tid. I tillegg skal selvsagt våre strenge smittevernregler overholdes.

Family Sports Club KMT, Feelgood Kongsberg, Top Notch, Kbg Fitness Club, GYMN Hvittingfoss og Sense Trening og Helse står sammen om følgende tiltak:

Individuell trening:

Våre medlemmer med aktivt medlemskap kan trene individuelt på våre sentre (uke 15 kun Sense hovedsenter). Det forutsetter at medlemmet forhåndsbooker tid via Min Trening-app eller https://sensehelse.no/timeplan/ Treningstid vil være 60 min. Det blir 15 min mellom hver booking slik at senteret er tomt før ny pulje kan komme inn. Det legges opp til maks antall inne på senteret som trener individuelt ifht til størrelse på lokalet og at det er mulig å holde to meter avstand. Øvrige smittevernstiltak skal følges.

Bookingregler egentrening på Sense:

 • Det er kun tillatt med 1 booking pr dag à 60 min – max 2 bookinger pr. uke pr. medlem.
 • Forhåndsbookingen skal gjøres via «Min Trening» – app. Dersom det er fullt kan du sette deg opp på venteliste – du får beskjed senest 2 timer før om du får plass
 • Du kan booke 7 dager frem i tid og senest 2 timer før treningens start
 • Ikke mulighet for drop in selv om ledig kapasitet
 • Avbooking må skje senest 2 timer før treningens start
 • Ved ankomst skal alle henvende seg til resepsjonen for registrering av oppmøte


Oppmøte tidligst 5 minutter før tildelt treningstid og man må forlate senteret senest 5 min etter at tildelt treningstid er over.
Det er ikke lov å oppholde seg på senteret utenom booket treningstid.

Det er krav om 2 meters avstand uavhengig om man er i familie eller samme kohort.

Trening med Personlig Trener:

Medlemmer med aktivt medlemskap kan trene sammen med Personlig Trener en og en, eller en og to (duotimer). Timen bookes på forhånd. Øvrige smittevernstiltak skal følges.

Oppmøte tidligst 5 minutter før PT-timen og man må forlate senteret senest 5 min etter at PT-timen er over.

Ta kontakt med din personlige trener eller send e-post til post@sensehelse.no dersom du ønsker å komme i gang med personlig trener.

Våre sentre vil være betjent i åpningstiden. Dette for å sikre at medlemmene overholder smitteverns regler, tildelt treningstid, og at antallsbegrensningen overholdes.

VIKTIG INFO:

 • Munnbindplikt ved inngang/utgang der det ikke er mulig å ha 2 meter avstand. Dette gjelder i områder utenfor garderober, resepsjonsområde etc. hvor det er vanskelig å holde anbefalt avstand
 • Garderober og dusjfasiliteter er stengt, toaletter holdes åpne. Man må møte opp ferdig skiftet.
 • Plikt til å registrere sin ankomst (smittesporing) i tillegg til å bruke medlemskortet i adgangskontrollen

 Utenom disse punktene er det et krav at medlemmene følger Sense sine smittevernsregler https://sensehelse.no/smitteverntiltak-i-forbindelse-med-covid-19/

Brudd på disse reglene vil føre til at man mister retten til å booke treningstid.

NB! VIKTIG MELDING TIL MEDLEMMER PÅ SENSE EKSPRESS

 Individuell trening vil i uke 15 (12.04-18-04) foregå på Sense hovedsenter

Medlemmer på Sense Ekspress kan booke treningstid der via Min Trening-app med trening på Sense hovedsenter.

Dette pga vedlikeholdsarbeid på Sense Ekspress.

Så fort dette vedlikeholdsarbeidet er ferdig, vil vi åpne opp for booking på Sense Ekspress også (forhåpentligvis i uke 16)
Sense Ekspress vil da ha litt reduserte åpningstider siden vi må ha det betjent i åpningstiden.

Vi vil sende ut melding til alle Sense Ekspress medlemmer når det er klart for booking der.

Ta kontakt med oss på post@sensehelse.no dersom du har spørsmål!

Vi gleder oss til å se dere igjen 🙂