Kondisjonstest / Maksimalt Oksygenopptak(Vo2maks)

Maksimalt oksygenopptak er det mest presise målet på generell helsetilstand og fysisk kapasitet. Testen er et meget godt verktøy for å vurdere om utholdenhetstreningen har gitt effekt, og den gir også svar på om din kondisjon er på nivå med det man forventer i din alder eller din idrett.

Hvordan forbereder jeg meg til test?
• Unngå hard fysisk trening dagen før og samme dag som testen utføres.
• Du må ha spist og drukket godt samme dag som du skal teste, men senest 60 minutter før en test.
• Ved gjentatt testing bør du fra gang til gang stille i så likt utstyr som mulig.
• Ved sykdom bør testen utsettes.

Hvordan foregår testen?
Testen tar omtrent 30 minutter totalt, og starter med ca 10 minutter oppvarming. Intensiteten økes så gradvis til du når maksimal belastning. Oksygenopptak og hjertefrekvens måles kontinuerlig.

Hva kan jeg bruke resultatene til?
Etter testen får du en nøye gjennomgang av testresultatene. Du vil få et godt innblikk i din fysiske kapasitet, og du vil få gode treningsanbefalinger basert på oksygenopptak og hjertefrekvens. En sammenligning av dine resultater med normalverdier for tilsvarende alder og kjønn vil gi en status på «fysiologisk alder».