Laktatprofil

En laktatprofil er en grafisk framstilling av hvordan økende belastninger påvirker konsentrasjonen av melkesyre i blodet. Anaerob terskel, også kalt OBLA (onset of blood lactate accummulation) er punktet der arbeidsintensiteten gjør at laktat (melkesyre) begynner å hope seg opp i blodet. Anaerob terskel vil være ulik ved sykling og løp.

Hvordan forbereder jeg meg til test?
• Unngå hard fysisk trening dagen før og samme dag som testen utføres.
• Du må ha spist og drukket godt samme dag som du skal teste, men senest 60 minutter før en test.
• Ved gjentatt testing bør du fra gang til gang stille i så likt utstyr som mulig.
• Ved sykdom bør testen utsettes.

Hvordan foregår testen?
Testen starter med 10 minutters oppvarming på sykkel eller tredemølle. Du arbeider så i 4-5 minutters perioder med økende belastning. For hver belastning måles hjertefrekvens og melkesyre med en liten blodprøve fra fingertuppen. Vanligvis holder det med 4-6 arbeidsperioder. Slik kommer vi frem til din melkesyreterskel og dine individuelle intensitetssoner. En laktatprofiltest tar omtrent 60 minutter (inkludert oppvarming og gjennomgang av testresultater).

Hva kan jeg bruke resultatene til?
Etter testen får du en nøye gjennomgang av testresultatene.
En laktatprofiltest vil gi deg viktig informasjon om dine intensitetssoner, og du vil få treningsanbefalinger om hvilken puls eller watt du bør trene på for å forbedre melkesyreterskelen din.
Mange velger å gjennomføre både laktatprofiltest og måling av maksimalt oksygenopptak samtidig. Du vil da få en omfattende vurdering av din fysiske kapasitet, og et solid utgangspunkt for videre treningsanbefalinger. Du kan lese mer om måling av maksimalt oksygenopptak her (link til testingfo maksimalt oksygenopptak).