Bookingregler

Booking av gruppetimer

Booking:

Booking av gruppetimer åpner 6 dager før, du booker timer ved å bruke din e-post adresse som brukernavn og fødselsdato (eks, 051281) som passord. Har du booket deg på time må denne bekreftes innen 5 minutter før timen starter i bookingterminalen i resepsjonen. Dersom man ikke gjør dette vil man få en «ikke møtt» anmerkning.

Avbestilling:

Avbestilling av bookede timer må skje mer enn 2 timer før timen starter, avbestilling skjer via dine sider. Dersom timer må avbookes senere enn 2 timer, må du kontakte resepsjonen for å fjerne din booking og for å unngå en «ikke møtt» anmerkning.

Venteliste:

Dersom timen du ønsker å booke deg på er fullbooket time kan du sette deg på venteliste. Ventelisteplass booker du via dine sider. Du vil få SMS dersom du får ledig plass på timen. Får du plass på timen, men ikke ønsker å benytte deg av plassen din, må den avbestilles via dine sider eller i resepsjonen for å unngå en «ikke møtt» anmerkning.

 «Ikke møtt» anmerkning:

3 «Ikke møtt» anmerkninger gjør at du mister muligheten til å booke timer på forhånd i 1 mnd fra første anmerkning er gitt. Eksempel: Anmerkning på følgende datoer: 11/8 – 24/8 – 25/8, du kan forhåndsbooke igjen fra 11/9.

Føler du at du har fått en anmerkning som du ikke skulle hatt så ta kontakt med resepsjonen: 32 73 11 00 eller post@sensehelse.no