Testlab

Testlab generell info
På testlaben tilbyr vi tester for nybegynnere, mosjonister og idrettsutøvere – uansett fysisk form og alder. Våre testere har høy faglig kompetanse innen fysiologi og mange års erfaring fra fysiologisk testing.

På Sense testlab utføres følgende tester:
Laktatprofil (melkesyreterskel, FTP)
Kondisjonstest/Maksimalt oksygenopptak (Vo2maks)
Makspulstest
Kroppsanalyse (TANITA)

Priser testlab

Hvorfor er det lurt å teste seg?
For å oppnå bedre helse: Maksimalt oksygenopptak er et svært robust mål på generell helse, risiko for livsstilssykdommer og fysisk kapasitet. Om vi måler melkesyreterskelen din får du god hjelp til å få kontroll på intensiteten i spinningsalen. En kroppsanalyse kan være et nyttig verktøy når du synes vekta «står fast», eller når du ønsker å vite om trening og kosthold har ønsket effekt. Vi kan sammenligne dine mål med normalverdier for kvinner og menn i din aldersgruppe. Testresultatene kan vi bruke til å gi deg anbefalinger for trening og livvstil – vi vet hvordan vi kan snu helsa fra dårlig til god!

For å trene mer effektiv og prestere bedre: Trener du for å oppnå bedre kondisjon eller styre intensiteten i treningen bedre? Vi hjelper deg med å nå dine treningsmål! Ved å måle for eksempel melkesyreterskel (FTP) eller maksimalt oksygenopptak kan vi gi deg helt konkrete treningsanbefalinger til både gange, løping og sykling. En kroppsanalyse vil gi deg et mål på om muskelmassen øker i takt med styrketreningen. Våre tester gjør det enkelt for deg å vite om du treningen gir ønsket effekt!

Om du har spørsmål om de ulike testene og trenger rådgivning for å finne ut hvilke tester som passer for deg – ta kontakt med Inger Helene på Inger.Helene@sensehelse.no
Vi skreddersyr også testpakker for lag og bedrifter.