Aktiv Ung – Trening for barn og ungdom

Hos Sense er vi opptatt av sunn og helsefremmede trening som passer for alle, man skal føle seg velkommen og tilpass på senteret vårt. Kvalitet er noe vi setter høyt, derfor er det viktig at vi kvalitetssikrer at ditt barn får den oppfølgning hun eller han trenger for å komme i gang med treningen hos oss. Som det ligger i ordet «personlig» så er ingen kunder like. Det som kjennetegner personlig trening er at treningen skreddersys til hver enkelt kundes behov, målsetning og forutsetning.

Helsedirektoratet sin nasjonale anbefaling er at regelmessig fysisk aktivitet er nødvending for normal vekst og utvikling og god helse blant barn og unge. Fysisk aktivitet har positivt effekt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Lystbetont fysisk aktivitet i ungdomsårene legger grunnlag for livslang bevegelsesglede. Ungdom bør være fysisk aktive minst 60 min hver dag. Aktiviteten bør være variert, allsidig og av moderat eller høy intensitet.

Dagens ungdom sitter mer stille enn før, både på skolen og på sin egen fritid. Det er viktig å la ungdommen finne aktiviteter de synes er morsomme, der kan vi på Sense hjelpe til med våre flinke Personlige Trenere, som etter samtaler med kundene tilrettelegger en trygg og morsom treningsplan for kunden, basert på hva kunden ønsker, trenger og synes er gøy å trene. Vi har følgende regler for barn og ungdom på Sense:

  • Barn i alderen 8-13 år (det året de fyller) kan trene gruppetrening på Aktiv Ung timer (2 timer pr uke). De kan også trene egentrening i følge med en foresatt. De må ha 1 time med personlig trener sammen med foresatt før de får trene egentrening (lage program). De må tegne Aktiv Ung medlemskap.
  • Barn i alderen 14-15 år (det året de fyller) kan i tillegg til gruppetrening trene egentrening uten følge av foresatt med Aktiv Ung medlemskap. De må ha 3 timer med Personlig Trener før de kan trene på egenhånd. I tillegg må det gjennomføres 2 timer med Personlig Trener som oppfølging etter 1 og 2 måneder.
  • Fra det året man fyller 16 år kan man trene som voksen på Sense, avtalen går da automatisk over til et studentmedlemskap.

Egentrening for 14-15 åringer

For at kunden på 14-15 år skal få en god oppfølgning og et vel sammensatt treningsprogram, har vi satt opp 3+2 Personlig Trener (PT) timer som man må igjennom før man får lov til å trene på egenhånd (3 i startfasen, 2 oppfølgingstimer). Dette er med hensyn til skaderisiko, trygghet og innlæring av de ulike øvelsene han/hun skal igjennom.

Som sagt er ungdom svært individuelle, og ulike i utvikling i 14-15 års alderen, så det er ikke mulig å kjøpe PT timer sammen med en eller flere venner. Dette for å sikre alle individuell og riktig veiledning.

Hvordan foregår de 5 PT timene, og hva går man igjennom?

1. time:  Her blir PT’en og kunden kjent med hverandre, og tar en prat om hva kunden liker å trene, skader eller vondter personen muligens har, eller har hatt. Videre kjører man noe vi kaller en “Screening”. Her vil PT’en teste kunden, i form av styrke, balanse, fleksibilitet og mobilitet. Ut ifra resultatene vil PT’en kunne danne seg et bilde av hva kunden har behov for å trene, samt gjennom samtale kunne også sette opp noe kunden synes er morsomt og givende å drive med.

2. time:  PT’en har laget ferdig et treningsprogram (i form av styrke og kondisjonstrening) til kunden, som de kjører igjennom sammen. Vi veileder og hjelper kunden med å forstå hvorfor man trener den spesifikke øvelsen, samt hvordan.

3. time:  Man forsetter der man slapp fra 2. time, og bygger videre på treningsprogrammet om det er hensiktsmessig.

4. time:  Denne timen bookes inn med engang 3. time er over, 1 måned frem i tid. Her vil man gjennomgå en treningsøkt med kunden, kanskje trenger kunden et nytt program, noen små justeringer eller hjelp med å komme videre. En kjører også en kontrollsjekk av teknikk og utførelse.

5. time:  Denne timen bookes inn med engang 4. time er over, 1 måned frem i tid. Her gjennomgår man det samme som på 4. time. Man ser også etter om kunden har behov for videre oppfølgning.

Aktiv Ung medlemmer på 14-15 år som skal drive egentrening kjøper klippekort på personlig trening ved tegning av medlemskapet. Pris kr 554,- for 45 min, total pris kr. 2770,-

Aktiv Ung medlemskap koster kr. 299,- pr. mnd (uten bindingstid) + kr. 199,- i innmeldingsavgift