Testing

Espen og Fredric er vårt høyt skolerte testteam. Sense har eget testlaboratorium hvor du kan få testet kondisjonen din svært nøyaktig. I tillegg har vi høy kompetanse innen treningsplanlegging og ernæring. Vi kan hjelpe deg nå dine mål!

Vår testlab er mye benyttet mye av våre medlemmer, idrettsutøvere og pasienter. Du trenger ikke være topptrent eller supermosjonist for å ha nytte og glede av vår testlab. Vi har avansert utstyr tilsvarende Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole, og høy faglig kompetanse på personalet i testlabben. Testveiledere er skolert fra NIH/NTNU og har bred erfaring innen ulike formål for testing.

Vi gjennomfører i hovedsak to tester; Anaerob Terskel (laktatprofil) og Maksimalt Oksygen Opptak (VO2 maks)

For mer info om testing kontakt Espen Wagener:  espen@sensehelse.no eller 32 73 11 00