Fysioterapi.

Fysioterapeuten på Sense forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på en grundig klinisk undersøkelse som tar hensyn til helheten i pasientens problematikk, og hvor undersøkelsen suppleres av bl.a. bildediagnostikk med ultralyd. En presis diagnose er en forutsetning for riktig valg av behandling og vellykket resultat.