Osteopati.

Osteopati er en profesjon som bygger på vitenskapelige og kliniske fag. Osteopaten jobber med å finne sammenhengen mellom plagene i muskel- og skjelettsystemet og hverdagen til deg som pasient.